Phạm Nhật Minh

Phạm Nhật Minh

Cử nhân

Bộ môn Ký sinh trùng Kỹ thuật viên