Đỗ Thị Bích Thảo

Đỗ Thị Bích Thảo

Thạc sĩ

Bộ môn Ký sinh trùng Kỹ thuật viên Viện Y Sinh họcGiảng viên