Hà Thị Ngọc Thúy

Hà Thị Ngọc Thúy

Thạc sĩ

Bộ môn Ký sinh trùng Kỹ thuật viên