Ngô Thị Minh Châu

Ngô Thị Minh Châu

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ


- Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa năm 1999 tại trường Đại học Y Khoa Huế.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế Công cộng năm 2008 tại trường Đại học Y Dược Huế.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Vi sinh và Miễn dịch năm 2016 tại trường Đại học Sassari, Cộng hòa Ý.

- Giảng viên chính.

- Kiêm nhiệm vị trí công tác là bác sĩ tại Khoa Ký sinh trùng, bệnh viện trường Đại học Y Dựợc Huế.

- Kiêm nhiệm công tác tại Viện Y sinh học.


Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm giun sán, đơn bào, vi nấm y học. Đặc biệt tập trung nghiên cứu các nội dung sau: kỹ thuật chẩn đoán, dịch tễ học phân tử, độc lực, tính nhạy cảm thuốc và gen kháng thuốc

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Nghiên cứu các yếu tố độc lực và sự nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm da Dermatophytes phân lập tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.- Đại học Huế - Mã số: DHH2020-04-124

2. Nghiên cứu đặc điểm cộng sinh của Trichomonas vaginalis với vi khuẩn Mycoplasma spp. và tính nhạy cảm với metronidazole- Đại học Huế - Mã số: DHH2019-04-98

3. Xác định các loài vi nấm thuộc giống Candida sp. và xác định độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm của mẫu phân lập được từ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.- Đại học Huế - Mã số: DHH2015-04-44

4. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan và tác nhân gây bệnh nấm da tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế- Cấp Bộ - Mã số: B2010-DHH04-62

5. Tình hình nhiễm nấm ở ống tai ngoài của sinh viên bác sĩ đa khoa hệ 6 năm trường Đại học Y khoa Huế ., khóa 2003 - 2009- Cấp Trường - Mã số: 9.05

6. Tình hình ếch nhiễm ấu trùng sán nhái (Diphylobothrim mansori) ở xã Thủy An TP.Huế- Cấp Trường - Mã số: 7.05

7. Nghiên cứu giá trị các kỹ thuật chẩn đoán nấm men- Cấp Trường - Mã số: 57.06

8. Nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân của bệnh nấm móng ở những người làm việc tại các quán hàng ăn uống giải thành phố Huế- Cấp Trường - Mã số: 56.06

9. Phân lập các loại nấm hoại sinh ở ống tai ngoài của học sinh tiểu học phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế- Cấp Trường - Mã số: 49/15

10. Nghiên cứu tình hình nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo (Toxocara spp.) ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế năm 2019- Cấp Trường - Mã số: 48/19

11. Nhận xét tình hình nhiễm nấm da và nấm ngoại biên của bệnh nhân đến khám da liễu tại BV Trường Đại học Y khoa Huế.- Cấp Trường - Mã số: 40/03

12. Nghiên cứu tình hình nhiễm nấm Canđia albicane và Candida non albicane của bệnh nhân đến khám phụ khoa tại BV trường Đại học Y Dược Huế- Cấp Trường - Mã số: 38/07

13. Điều tra tình hình nhiễm giun kim của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo và tiểu học của xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 37/17

14. Thử nghiệm hoạt tính kháng nấm Candida sp. của một số dược chất thiên nhiên- Cấp Trường - Mã số: 36/17

15. Nghiên cứu độ nhạy cảm của Aspergillus với thuốc kháng nấm bằng thử nghiệm trên môi trường lỏng- Cấp Trường - Mã số: 29/18

16. Tình hình nhiễm giun ở học sinh tiểu học xã Thủy Vân- Cấp Trường - Mã số: 17.02

17. Nghiên cứu tình hình nhiễm nấm Canđia sp ở miệng của sinh viên trường Đại học Y Dược Huế- Cấp Trường - Mã số: 13/09

18. Nghiên cứu tình hình nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trổi TP.Huế- Cấp Trường - Mã số: 13/08

19. Phân lập các loài nấm mốc sinh độc tố ở các loại hạt thực phẩm thu thập tại một số chợ thuộc thành phố Huế năm 2021- Cấp Trường - Mã số: 121/21

20. Nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào tiêu hóa ở học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, TP Huế- Cấp Trường - Mã số: 12/08

21. Nghiên cứu định danh loài và thử nghiệm kháng nấm đồ của giống nấm Aspergillus phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế- Cấp Trường - Mã số: 106/17

Công bố quốc tế

1. Thi Minh Chau Ngo, Antonella Santona, Maura Fiamma, Phuong Anh Ton Nu, Thi Bich Thao Do, Piero Cappuccinelli, Bianca Paglietti. 2023. Azole non-susceptible C. tropicalis and polyclonal spread of C. albicans in Central Vietnam hospitals. The Journal of Infection in Developing Countries: 17 (04): 550-558. doi: 10.3855/jidc.17574

2. Le Chi Cao, Vanessa Martin, Le Thi Kieu Linh, Tran Thi Giang, Ngo Thi Minh Chau, Ton Nu Phuong Anh, Vu Xuan Nghia, Nguyen Trong The, Truong Nhat My, Bui Tien Sy, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song, C.-Thomas Bock, Thirumalaisamy P. Velavan. 2023. High Hepatitis E Virus (HEV) Seroprevalence and No Evidence of HEV Viraemia in Vietnamese Blood Donors. Viruses: 15 (10): 2075. doi: 10.3390/v15102075

3. Margarita V, Cao LC, Bailey NP, et al. Effect of the Symbiosis with Mycoplasma hominis and Candidatus Mycoplasma Girerdii on Trichomonas vaginalis Metronidazole Susceptibility. Antibiotics. 2022;11(6):812. doi: 10.3390/antibiotics11060812

4. Tran Thi G, Azzena I, Scarpa F, et al. Molecular Identification and Appraisal of the Genetic Variation of Taenia saginata in Central Regions of Vietnam. Life. 2022;12(1):70. doi: 10.3390/life12010070

5. Ngo TMC, Ton Nu PA, Le CC, et al. Nannizzia incurvata in Hue city - Viet Nam: Molecular identification and antifungal susceptibility testing. Journal of Medical Mycology. 2022;32(3):101291. doi: 10.1016/j.mycmed.2022.101291

6. Ton Nu PA, Ngo TMC, Nguyen Phuoc V, Dang Nhu T, Do Ngoc A, Cao LC. Biliary fascioliasis – A rare differential diagnosis of biliary obstruction. The Journal of Infection in Developing Countries. 2022;16(10):1664-1667. doi: 10.3855/jidc.16037

7. Ngo TMC, Ton Nu PA, Cao LC, Thuy Ha TN, Thao Do TB, Thi GT. A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam. Iranian Journal of Microbiology. 2022. doi: 10.18502/ijm.v14i6.11269

8. Xuan Hai T, Thai Ngoc Minh N, Ngoc Anh D, Ngoc Dung T, Thi Minh Chau N, Tran-Anh L. A rare Fusarium equiseti infection in a 53-year-old male with burn injury: A case report. Current Medical Mycology. 2021. doi: 10.18502/cmm.7.1.6245

9. Tram QA, Minh NTN, Anh DN, et al. A Rare Case of Fungal Burn Wound Infection Caused by Fusarium solani in Vietnam. Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports. 2020;8:232470962091212. doi: 10.1177/2324709620912122

10. Pau MC, Pantaleo A, Tsamesidis I, et al. Clinical impact of the two ART resistance markers, K13 gene mutations and DPC3 in Vietnam. PLOS ONE. 2019;14(4):e0214667. doi: 10.1371/journal.pone.0214667

11. Fiamma M, Longoni SS, Ngo TMC, et al. Fasciolopsis buski infection in a Vietnamese pregnant woman with systemic lupus erythematosus. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):670-673. doi: 10.3855/jidc.7017

12. Phuong Anh Ton Nu Thi Minh Chau Ngo Cao Le Chi Thị Bich Thao Do Giang Tran Thi Thị Ngoc Thuy Ha Phuoc Vinh Nguyen Minh Tam Le. 1970. Three cases of vulvovaginal candidiasis due to Candida nivariensis. Medical Mycology Case Reports: 43 undefined100640. doi: 10.1016/j.mmcr.2024.100640