ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trần Đình Bình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phụ trách Bộ môn

Lê Thị Bảo Chi

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Phan Văn Bảo Thắng

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Nguyễn Thị Châu Anh

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Hoàng Bách

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Lê Văn An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Ngô Viết Quỳnh Trâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Khánh Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Nữ Xuân Thanh

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Đăng Khoa

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Tuyền

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Ung Thị Thuỷ

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đinh Thị Hải

Cử nhân

Kỹ thuật viên