HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Dịch tễ học phân tử nhiễm trùng các virus cúm và các virus gây nhiễm trùng hô hấp, các Enterovirus gây bệnh tay chân miệng, virus dengue gây sốt xuất huyết, HPV gây ung thư cổ tử cung và u nhú tình dục.
  • Dịch tễ học phân tử và chẩn đoán các vi khuẩn gồm vi khuẩn lao (Mycobacteria tuberculosis và lao kháng thuốc, liên cầu lợn (Streptococus suis), chẩn đoán và nghiên cứu đột biến kháng thuốc của các vi khuẩn Helicobacter pylori… chẩn đoán phân tử các Mycoplasma gây nhiễm trùng đường sinh dục.
  • Phát triển/Áp dụng các kỹ thuật phân tử để xác định các vi khuẩn và virus nhiễm trùng mới và tái xuất hiện.
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài vi khuẩn bằng kỹ thuật giải trình tự gen và genome vi sinh vật
  • Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện: dịch tễ học lâm sàng, dịch tễ học phân tử, tính kháng thuốc của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện như MRSA, E. coli, Ps. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, E. coli, MRSA.
  • Phát triễn các cơ sở dữ liệu khoa học, công cụ khai phá dữ liệu trên các nền tảng điện toán đám mây phục vụ nghiên cứu khoa học, khám và chữa bệnh.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đại học Huế | 6/2020 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Xây dựng qui trình định danh loài vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật giải trình tự đoạn 16S rRNA.


Đại học Huế | 1/2018 - 12/2019 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm nấm Candida spp đường hô hấp ở bệnh nhân thông khí nhân tạo tại khoa Hồi sức cấp cứu


Đại học Huế | 1/2015-12/2016 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán nhanh vi khuẩn Streptococcus suis serotype 2 gây bệnh viêm màng não mũ ở người bằng kỹ thuật Realtime PCR và xác định các protein kháng nguyên của vi khuẩn bằng phương pháp Immunoproteomics


Đại học Huế | 01/2017 - 12/2018 | Đã nghiệm thu
Xây dựng qui trình kỹ thuật multiplex real – time PCR chẩn đoán nhanh các tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não mũ thường gặp.


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đã nghiệm thu
Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin y tế Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế trên nền tảng web


Cấp Trường | 07/2023-07/2024 | Đang thực hiện
Xây dựng ứng dụng eHueUMP trên nền tảng PWA phục vụ tích hợp các cơ sở dữ liệu tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


Cấp Trường | 6/2022 - 6/2023 | Đang thực hiện
Xây dựng ứng dụng đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến của sinh viên tại trường Đại học Y Dược, Đại học Huế


Cấp Trường | 10/2010-06/2011 | Đã nghiệm thu
Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch khoa học và công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trường Đại học Y Dược trên nền tảng Web


Nghị định thư | 06/2012-12/2015 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đã nghiệm thu
Khảo sát đặc điểm đề kháng một số kháng sinh và genotype của Helicobacter pylori phân lập ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn, loét dạ dày - tá tràng


Cấp Trường | 5/2018 - 5/2019 | Đã nghiệm thu
Tình hình kháng kháng sinh của các chủng E.coli và đặc điểm gen mã hóa Carbapenemase của các chủng E.coli kháng Carbapenem phân lập được tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế


Cấp Trường | 5/2018 - 5/2019 | Đã nghiệm thu
Phân tích đặc điểm phân tử gen mã hóa Coagulase của các chủng Staphylococcus Aureus kháng Methicilin bằng phương pháp RFLP


CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Thi Thanh Ngoc Le, Thi Kieu Nhi Nguyen, Van Minh Nguyen, Thi Cam Minh Dao, Hoai Bao Chau Nguyen, Cong Thuan Dang, Thi Bao Chi Le, Thi Khanh Linh Nguyen, Phuong Thao Tien Nguyen, Le Hoang Nam Dang, Van Minh Doan, Hoang Nhan Ho. 2023. Development and Characterization of a Hydrogel Containing Curcumin-Loaded Nanoemulsion for Enhanced In Vitro Antibacteria and In Vivo Wound Healing. Molecules: 28 (17): 6433. doi: 10.3390/molecules28176433

2. Tam Chau HT, Ha Nguyen PN, Nguyen HB. Genotyping of Mycobacterium leprae strains in south central coast and central highlands of Vietnam. Iranian Journal of Microbiology. 2023. doi: 10.18502/ijm.v15i2.12470

3. Tram NVQ, Thuy PTT, Khoa NTD, et al. Characteristics of Antibiotic-resistant E coli Isolated from Perfume River in Hue City, Vietnam. Journal of Pure and Applied Microbiology. 2023;17(2):1076-1085. doi: 10.22207/JPAM.17.2.37

4. Nguyen, H. B., Ho, T. T. M., Lea, R.. Rapid bacterial identification from clinical specimens by using the MinION™ sequencing device: A pilot study. Malaysian Journal of Microbiology. 2023. doi: 10.21161/mjm.220086

5. Nguyen TBN, Nguyen TKD, Trương VH, et al. Drug resistance and the genotypic characteristics of rpoB and katG in rifampicin- and/or isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in central Vietnam. Osong Public Health and Research Perspectives. 2023;14(5):347-355. doi: 10.24171/j.phrp.2023.0124

6. Tam Le M, Nguyen Nguyen D, Bach Nguyen H, Quynh Tram Ngo V, Quoc Huy Nguyen V. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium detection and sperm quality: A cross-sectional study in Vietnam. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM). 2022:185-194. doi: 10.18502/ijrm.v20i3.10710

7. Nguyen H, Linh Nguyen TK, Ung TT, Nhi Mai TT, Hoa Tran TN, Tram Ngo VQ, An Le V. Case of misdiagnosed melioidosis from Hue city, Vietnam. Iran J Microbiol. 2022;14(3):430-433.

8. Chisu V, Zobba R, Masala G, et al. First Molecular Detection of Zoonotic Chlamydia Species in Vietnamese Goats. Pathogens. 2022;11(8):903. doi: 10.3390/pathogens11080903

9. Le BCT, Burassakarn A, Tongchai P, et al. Characterization and Involvement of Exosomes Originating from Chikungunya Virus-Infected Epithelial Cells in the Transmission of Infectious Viral Elements. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(20):12117. doi: 10.3390/ijms232012117

10. Ho HN, Le HH, Le TG, et al. Formulation and characterization of hydroxyethyl cellulose-based gel containing metronidazole-loaded solid lipid nanoparticles for buccal mucosal drug delivery. International Journal of Biological Macromolecules. 2022;194:1010-1018. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.161

11. Tam Minh Le, Do Quang Le, Huy Vu Quoc Nguyen, Tram Viet Quynh Ngo, Bach Hoang Nguyen. 2020. Prevalence and risk factors of Ureplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium among women with secondary infertility in Vietnam – A cross-sectional study. MedPharmRes: 4, 216-22. doi: 10.32895/ump.mpr.4.2.3

12. Le BCT, Ekalaksananan T, Thaewnongiew K, et al. Interepidemic Detection of Chikungunya Virus Infection and Transmission in Northeastern Thailand. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2020;103(4):1660-1669. doi: 10.4269/ajtmh.20-0293

13. Le MT, Nguyen VQH, Nguyen LNT, Ngo VQT, Nguyen HB, Cao NT. Is Chlamydia trachomatis PCR Detection from Cervical Canal Swabs Associated with Tubal Obstruction?. Fertility & Reproduction. 2020;02(01):3-8. doi: 10.1142/S2661318220500012

14. Le T, Ekalaksananan T, Overgaard H, et al. Factors associated with chikungunya prevalence in northeastern Thailand in 2016–2017. International Journal of Infectious Diseases. 2020;101:522. doi: 10.1016/j.ijid.2020.09.1353

15. Le MT, Nguyen TLN, Le DD, et al. Is genital tract infection related to tubal diseases in infertile Vietnamese women?. The Journal of Infection in Developing Countries. 2019;13(10):906-913. doi: 10.3855/jidc.11632

16. Le T, Ekalaksananan T, Overgaard H, et al. Association of acute febrile illness with Chikungunya infection in Northeastern Thailand. International Journal of Infectious Diseases. 2019;79:149. doi: 10.1016/j.ijid.2018.11.363

17. Nguyen VQH, Ngo VQT, Le MT, et al. Community-based prevalence versus hospital-based incidence of genital Human Papillomavirus infection in Central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2018;12(07):568-572. doi: 10.3855/jidc.10297

18. Santona A, Taviani E, Hoang HM, et al. Emergence of unusual vanA/vanB genotype in a highly mutated vanB-vancomycin-resistant hospital-associated E faecium background in Vietnam. International Journal of Antimicrobial Agents. 2018;52(5):586-592. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2018.07.006

19. Huy NVQ, Tam LM, Tram NVQ, et al. The value of visual inspection with acetic acid and Pap smear in cervical cancer screening program in low resource settings – A population-based study. Gynecologic Oncology Reports. 2018;24:18-20. doi: 10.1016/j.gore.2018.02.004

20. Bua A, Molicotti P, Donadu MG, et al. “In vitro” activity of Melaleuca cajuputi against mycobacterial species. Natural Product Research. 2018;34(10):1494-1497. doi: 10.1080/14786419.2018.1509335

21. Nguyen BH, Phan DHN, Nguyen HX, Le AV, Alberti A. Molecular diagnostics and ITS-based phylogenic analysis of Streptococcus suis serotype 2 in central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):624-630. doi: 10.3855/jidc.7027

22. Paquette SG, Banner D, Chi LTB, et al. Pandemic H1N1 influenza A directly induces a robust and acute inflammatory gene signature in primary human bronchial epithelial cells downstream of membrane fusion. Virology. 2014;448:91-103. doi: 10.1016/j.virol.2013.09.022

23. An LV, Bao Chi LT, Bach NH, et al. Molecular characterization of influenza A(H1N1)pdm09 virus circulating during the 2009 outbreak in Thua Thien Hue, Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2013;7(03):235-242. doi: 10.3855/jidc.2883

24. Tram NVQ, Bach NH, Anh NTC, et al. Preliminary remarks on assembly whole genome sequencing of MDR M tuberculosis isolated in Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2011;6(01):95-96. doi: 10.3855/jidc.2457

25. Loc NH, Bach NH, Kim T, Yang M. Tissue culture and expression of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic Peperomia pellucida. Protein Expression and Purification. 2010;72(1):82-86. doi: 10.1016/j.pep.2010.02.010