Lê Nữ Xuân Thanh

Lê Nữ Xuân Thanh

Thạc sĩ

Bộ môn Vi sinh Kỹ thuật viên