Trần Đình Bình

Trần Đình Bình

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh Phụ trách Bộ môn Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược HuếGiám đốc Trung tâm

Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa năm 1985, tham gia giảng dạy tại Bộ môn Vi sinh, công tác tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Trung tâm Gamma Bệnh viện Trường

8 lần được tặng Bằng khen cấp Bộ, cấp Tỉnh, 5 lần được tặng Kỷ niệm chương, trong đó có 1 lần là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: Bằng LĐST: 05; VIFOTEC: Khuyến khích 02; Sáng kiến: 12; Đề tài nghiên cứu khoa học: Cấp Bộ 01; Cấp Đại học Huế: 03, Cấp Trường: 12, Đang thực hiện 01 đề tài cấp Bộ.

Đã chủ biên và tham gia biên soạn: Sách chuyên khảo: 02; Giáo trình: 04; Tài liệu: 02

1Bài báo khoa học: 120.

Tham gia đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: đã hướng dẫn cho 10 thạc sĩ, 10 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án, đang hướng dẫn 04 học viên Cao học và 03 CK2 sẽ tốt nghiệp năm 2024.

Đã hướng dẫn sinh viên Trần Thanh Loan (khoá học 2009-2015) thực hiện đề tài NCKH: “Nghiên cứu xác định gen mã hoá yếu tố độc lực Coagulase và tính đề kháng Methicillin của các Staphylococci gây nhiễm khuẩn bệnh viện bằng kỹ thuật PCR đa mồi” đạt Giải BA Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng theo Quyết định số 6295/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” được Công đoàn ngành Giáo dục Việt nam tặng Bằng khen theo Quyết định số 668/QĐ-TLĐ, ngày 16 tháng 4 năm 2019. Đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 05 Bằng Lao động sáng tạo.


Lĩnh vực nghiên cứu

Vi sinh vật y học, Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh lý thần kinh trung ương, Bảo vệ môi trường