ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Hà Chân Nhân

Thạc sĩ

Phụ trách Bộ môn

Trần Thị Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Vân Kiều

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Tôn Thất Minh Đạt

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phước Minh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

Đặng Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Kim Huệ

Cử nhân

Giảng viên

Nguyễn Thị Hương Lan

Khác

Kỹ thuật viên

Đặng Bá Quỳnh

Cử nhân

Kỹ thuật viên