Nguyễn Phước Minh Tâm

Nguyễn Phước Minh Tâm

Thạc sĩ


HỌC TẬP:

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2014

- Tốt nghiệp Bác sĩ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2015

- Tốt nghiệp Bác sĩ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành Âm ngữ trị liệu tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Y khoa tại Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc năm 2019

CÔNG TÁC:

- Giảng dạy tại Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế từ năm 2014 đến nay

- Khám chữa bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2014 đến nay

- Khám chữa bệnh tại Đơn vị Âm ngữ trị liệu, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2017 đến nay

- Tham gia dự án Nâng cao năng lực đào tạo và thực hành Âm ngữ trị liệu tại Trường Đại học Y Dược Huế, trong khuôn khổ hợp tác với Văn phòng hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc từ 2016-2020

- Tham gia dự án Hoà nhập 1, Trung tâm sáng kiến sức khoẻ và dân số CCIPH năm 2022


Lĩnh vực nghiên cứu

Phục hồi chức năng cơ xương khớp; Phục hồi chức năng thần kinh; Khoa học về Giao tiếp và Rối loạn giao tiếp