Trần Thị Quỳnh Trang

Trần Thị Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Bộ môn Phục hồi chức năng Phó trưởng Bộ môn

HỌC TẬP:

- Tốt nghiệp Đại học năm 2011, chuyên ngành Bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Tốt nghiệp Bác sỹ định hướng chuyên khoa năm 2012, chuyên ngành Phục Hồi Chức Năng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018, chuyên ngành Phục hồi chức năng lâm sàng tại Trường Đại học Flinders, Úc

CÔNG TÁC:

- Giảng dạy tại bộ môn Phục Hồi Chức Năng - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế từ năm 2011 đến nay

- Tham gia khám và chữa bệnh tại khoa Phục Hồi Chức Năng - Bệnh viện Trung Ương Huế từ năm 2011 đến năm 2015

- Tham gia khám và chữa bệnh tại khoa Phục Hồi Chức Năng - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2015 đến nay

- Hỗ trợ thăm khám và can thiệp tại cộng đồng, tham  gia  Hỗ  trợ người khuyết tật vận động thuộc dự án IC


Lĩnh vực nghiên cứu

Phục hồi chức năng cơ xương khớp; Phục hồi chức năng hô hấp- tim mạch; Phục hồi chức năng thần kinh; Phục hồi chức năng các bệnh thoái hoá thần kinh; Chăm sóc sức khoẻ kỹ thuật số (Digital Health); Nghiên cứu tổng quan tài liệu có hệ thống và phân tích tổng hợp.