Nguyễn Thị Vân Kiều

Nguyễn Thị Vân Kiều

Thạc sĩ

Bộ môn Phục hồi chức năng Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

HỌC TẬP:

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2013

- Tốt nghiệp Bác sĩ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2014

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Y khoa tại Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc năm 2020

CÔNG TÁC:

- Giảng dạy tại Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế từ năm 2013 đến nay

- Khám chữa bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung Ương Huế từ năm 2013 đến năm 2017

- Khám chữa bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2017 đến nay

 


Lĩnh vực nghiên cứu

Phục hồi chức năng cơ xương khớp; Phục hồi chức năng sản phụ khoa