Đặng Thị Thu Hằng

Đặng Thị Thu Hằng

Thạc sĩ


HỌC TẬP:

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2016.

- Tốt nghiệp Định hướng chuyên khoa, chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2018.

- Tốt nghiệp Khoá học 9 tháng về "Âm ngữ trị liệu và thính học" tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2018.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Ngôn ngữ trị liệu tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

CÔNG TÁC

- Giảng dạy tại Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế từ năm 2016 đến nay.

- Khám chữa bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2016 đến nay.

- Khám chữa bệnh tại Đơn vị Âm ngữ trị liệu, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2018 đến nay.

- Tham gia dự án Hoà nhập 1, Trung tâm sáng kiến sức khoẻ và dân số CCIPH năm 2022.


Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học về Giao tiếp và Rối loạn giao tiếp.