ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Trần Thị Sông Hương

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Công Quỳnh

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Ngô Đắc Hồng Ân

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Hà Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Lê Trọng Bỉnh

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Văn Nữ Thùy Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Đặng Cẩm Nhung

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Hiền

Bác sĩ

Giảng viên

Phan Thị Thanh Hương

Bác sĩ

Giảng viên

Võ Thị Thiên Hưng

Cử nhân

Giảng viên

Nguyễn Thảo Vân

Cử nhân

Giảng viên

Hoàng Ngọc Thành

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Trung Hiếu

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Hồng Phương Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Châu Thị Hiền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Thị Ngọc Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Văn Ngọc Cường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Trọng Khoan

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thị Mỹ Huyền

Cử nhân

Chuyên viên