Danh sách, mẫu điểm quá trình các ngành năm học 2016-2017
Phan Thanh Luân | | 26-12-2016

Hệ chính quy

- Ngành Y đa khoa năm thứ 1 : Download

- Ngành Y đa khoa năm thứ 2 : Download 

- Ngành Y đa khoa năm thứ 3 : Download 

- Ngành Y đa khoa năm thứ 4 : Download 

- Ngành Răng hàm mặt : Download 

- Ngành Y học dự phòng : Download 

- Ngành Y tế công cộng: Download 

- Ngành Điều dưỡng: Download

- Ngành Xét ngiệm y học: Download

- Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: Download

Hệ liên thông

- Ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH liên thông từ cao đẳng: Download

- Các ngành thuộc hệ liên thông chính quy: Download

Hệ vừa học vừa làm

Năm 3: Download

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng