Dự án nâng cao năng lực đào tạo và thực hành âm ngữ trị liệu và thính học

Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành Âm ngữ trị liệu và Thính học, hỗ trợ việc thành lập phòng Âm ngữ trị liệu và Thính học tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các bệnh viện khác ở miền Trung

Đối tác:
Đại học quốc gia Jeonbuk
Phạm vi:
Lính vực Âm ngữ trị liệu và Thính học
Thời gian:
2022 - 2024
Tình trang dự án:
Đang triển khai

Dự án "Nâng cao năng lực đào tạo và thực hành âm ngữ trị liệu và thính học" được thực hieenjn trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk và dưới sự tài trợ của Văn phòng hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA. Mục tiêu của dự án là tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành Âm ngữ trị liệu và Thính học, hỗ trợ việc thành lập phòng Âm ngữ trị liệu và Thính học tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các bệnh viện khác ở miền Trung. Việc phát triển chuyên ngành Âm ngữ trị liệu trong khu vực đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực, giúp gia tăng số lượng chuyên viên Âm ngữ trị liệu, ngày càng có nhiều bệnh nhân có rối loạn giao tiếp và nuốt được phát hiện sớm và can thiệp sớm, nhận thức của cộng đồng về các rối loạn về giao tiếp và nuốt được nâng cao. Dự án gồm ba giai đoàn chính: Giai đoạn 1 (2016-2017), giai đoạn 2 (2018-2020), giai đoạn 3 (2022-2024). Tiếp nối các hoạt động của giai đoạn trước, dự án giai đoạn 3 tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu và Thính học, xây dựng và phát triển phòng Âm ngữ trị liệu tại các Bệnh viện ở miền Trung và tổ chức các chương trình truyền thông cho phụ huynh và cộng đồng