Dự án Đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế (ODA Đan Mạch)

Cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế

Đối tác:
Đại học Tartu
Phạm vi:
cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện
Thời gian:
2022 - 2024
Tình trang dự án:
Đang triển khai

Dự án tập trung vào việc mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, gồm các lính vực/đơn vị sau:

- Đơn vị Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp tim mạch

- Phòng mổ và hồi sức

- Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện