Dự án Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhầm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam (DVINE)

Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên ở Việt Nam thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến và đổi mới khung chương trình đào tạo

Đối tác:
Diaconia University of Applied Sciences
Phạm vi:
Dự án được thực hiện với mục tiêu cao nhất là nâng cao phẩm giá và giá trị của người dân tại Việt Nam. Vì vậy, thông qua dự án lần này, giảng viên và sinh viên sẽ được tham gia các buổi trao đổi, thảo luận với các đối tác trong nước và quốc tế nhầm xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến và hướng tới hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực. Ngoài ra, dự án sẽ tổ chức các hội thảo khoa học và các khóa học chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Điều dưỡng và Công tác xã hội tại Việt Nam. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ xây dựng phòng thực hành và thư viện nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm cơ hội để thực tập và trải nghiệm học tập trong không gian hiện đại đổi mới.
Thời gian:
2019-2022
Tình trang dự án:
Đang triển khai

Dự án DVINE xây dựng trên cơ sở các dự án đã được các đối tác châu Âu thực hiện tại Trường Đại học Y Dược như án HOPE, TASK, EDUSHARE. Đối tác chính là Trường Đại học Khoa học ứng dụng Diaconia, Phần Lan