ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Đỗ Hồ Tĩnh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Duy Nam Anh

Bác sĩ CKII

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Hữu Châu Đức

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Nguyễn Văn Tuy

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Linh Giang

Bác sĩ

Giảng viên

Đặng Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Bình Phương Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Trương Thị Na

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Vĩnh Phú

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

Phạm Võ Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thỵ Phương Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Hồ Lý Minh Tiên

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phúc Thu Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

Tôn Nư Vân Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Phan Hùng Việt

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Hoàng Thị Thuỷ Yên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Cự

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Phạm Thị Thanh Mai

Cử nhân

Chuyên viên