Nguyễn Phúc Thu Trang

Nguyễn Phúc Thu Trang

Tiến sĩ

Bộ môn Nhi Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Sơ sinh (Neonatology), sơ sinh đẻ non (Prematurity), biến thiên tần số tim và tần số thở (heart rate variability)