Y học cổ truyền

Bác sĩ Y học cổ truyền

6 năm

Đại học Chính quy

7720115

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

(TRADITIONAL MEDICINE)

MÃ SỐ: 7720115

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền (YHCT) và Y học hiện đại (YHHĐ), có khả năng thừa kế và phát triển vốn YHCT, kết hợp hài hoà YHCT với YHHĐ trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

1.2.2. Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở về YHCT và YHHĐ làm nền tảng cho y học lâm sàng.
 • Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh của YHCT và YHHĐ.
 • Có phương pháp luận khoa học của YHCT và YHHĐ trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
 • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2.3. Về kỹ năng

 • Chẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng YHCT và YHHĐ;
 • Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa;
 • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
 • Thực hiện được một số thủ thuật trong điều trị của YHCT và YHHĐ;
 • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường;
 • Phát hiện sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng YHCT và YHHĐ
 • Tham gia các chương trình YHCT trong công tác thừa kế, xã hội hoá, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cũng như giám sát, đánh giá các công tác YHCT tại cơ sở;
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học;

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Bác sỹ Y học cổ truyền

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

          Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ YHCT.

2. Thời gian đào tạo                      : 6 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 190 đơn vị tín chỉ.Chuẩn đầu ra
 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Y HỌC CỔ TRUYỀN
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Traditional Medicine
 3. Trình độ đào tạo: Đại học
 4. Mã ngành đào tạo: 7720115
 5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương).
 6. Thời gian đào tạo: 6 năm
 7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
 8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 194 (chưa tính GDQP, GDTC, NNKC)
 9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ)
 10. Điều kiện tốt nghiệp: Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4); Có chứng chỉ GDQP, GDTC, NNKC
 11. Văn bằng tốt nghiệp: Bác sĩ Y học cổ truyền
 12. Vị trí làm việc: Các cơ sở y tế, các bệnh viện; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo về Y Dược, các Viện và Trung tâm nghiên cứu.
 13. Khả năng nâng cao trình độ: Bác sĩ CKI, CKII, Thạc sĩ, Tiến sĩ