Dược học

Dược sĩ

5 năm

Đại học Chính quy

7720201

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH DƯỢC HỌC

(PHARMACY)

MÃ SỐ: 7720201

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn,  góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

- Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Coi trọng việc kết hợp y-dược học hiện đại với y-dược học cổ truyền.

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu  nghề nghiệp.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

1.2.2. Về kiến thức

- Có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở.

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

- Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu.

1.2.3. Về kỹ năng

- Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

- Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia.

- Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn dược cho các thành viên y tế khác.

- Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Dược sỹ

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

          Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Dược sỹ.

2. Thời gian đào tạo     : 5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 153 đơn vị tín chỉ.Chuẩn đầu ra
 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Dược học
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Major in Pharmacy
 3. Trình độ đào tạo: Đại học
 4. Mã ngành đào tạo: 7720201
 5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương).
 6. Thời gian đào tạo: 5 năm
 7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
 8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 154 (chưa tính GDTC, GDQP, NNKC)
 9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ)
 10. Điều kiện tốt nghiệp: tích lũy đủ số tín chỉ và khối lượng của chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4); có chứng chỉ GDQP, GDTC, NNKC
 11. Văn bằng tốt nghiệp: Dược sĩ đại học
 12. Vị trí việc làm: Đảm nhiệm các vị trí công tác của Dược sĩ đại học trong các cơ quan quản lý Nhà nước về Dược; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc; các đơn vị kiểm tra chất lượng thuốc; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo về Y Dược, các Viện và Trung tâm nghiên cứu.
 13. Khả năng nâng cao trình độ: Hệ thực hành: Dược sỹ chuyên khoa; Hệ nghiên cứu: Thạc sỹ, Tiến sỹ.