Y tế công cộng

Cử nhân Y tế công cộng

4 năm

Đại học Chính quy

7720701

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

(PUBLIC HEALTH)

MÃ SỐ: 7720701

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên lý Y tế công cộng.

- Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

- Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.

- Trung thực và khách quan, có tinh thần ham học, vượt khó khăn, tự học vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

1.2.2. Về kiến thức:

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng.

- Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng.

- Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng.

- Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Nắm vững chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2.3. Về kỹ năng:

- Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.

- Xác định được các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.

- Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

- Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng.

- Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Y tế công cộng

1.2.5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

2. Thời gian đào tạo     : 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 133 đơn vị tín chỉChuẩn đầu ra
 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Y tế Công cộng
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Public Health
 3. Trình độ đào tạo: Đại học
 4. Mã ngành đào tạo: 52720301
 5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương)
 6. Thời gian đào tạo: 4 năm
 7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
 8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 132 (chưa tính GDTC, GDQP)
 9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ)
 10. Điều kiện tốt nghiệp: Hoàn thành tổng số tín chỉ tối thiểu của ngành

Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4); Có chứng chỉ GDQP, GDTC, NNKC.

 1. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Y tế Công cộng
 2. Vị trí làm việc:

- Các cơ quan quản lý về y tế.

- Các cơ sở y tế, các bệnh viện.

- Các viện nghiên cứu, các Trường Đại học, cao đẳng và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Y tế công cộng.

 1. Khả năng nâng cao trình độ: Thạc sỹ, Tiến sỹ