Đánh giá nội bộ cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (giai đoạn 2017-2021) tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Nguyễn Quốc Khánh | Hue-UMP | 10-05-2022
Năm 2016, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế đã được kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 1 (giai đoạn 2011-2016). Lĩnh hội và tiếp thu kết quả của đợt kiểm định chu kỳ 1 và kiến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động cải tiến chất lượng liên tục để tiến tới những bước phát triển trong chu kỳ 2 (giai đoạn 2017-2021).

Thực hiện Quyết định số 499/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Đoàn đánh giá nội bộ của Đại học Huế đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế vào ngày 07 tháng 5 năm 2022.

Tham dự buổi khảo sát có sự hiện diện của PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, Trưởng đoàn Đánh giá nội bộ; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên thường trực và các thành viên của Đoàn khảo sát. Về phía Nhà trường, có sự hiện diện của GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá của Trường; TS. Lê Văn Chi, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng quý Thầy Cô trong Ban Giám hiệu Nhà cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Trường và đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, Trung tâm/Viện, các Phòng chức năng, các Tiểu ban chuyên trách, giảng viên và các chuyên viên liên quan.

Thay mặt Đoàn đánh giá nội bộ, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương trình bày mục tiêu khảo sát sơ bộ và trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Hồ sơ và Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế giai đoạn 2017-2021. Đoàn đánh giá nội bộ đã ghi nhận sự quan tâm và chỉ đạo đúng đắn của Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong việc xây dựng, rà soát, cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục của Trường để cải tiến chất lượng liên tục đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xu thế phát triển của địa phương, đất nước, khu vực và thế giới.

Thay mặt Nhà trường, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của Đoàn khảo sát để làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trường trong giai đoạn 2022-2026.

Sau khi Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, minh chứng, các điều kiện cơ sở vật chất, thống nhất lịch trình khảo sát chính thức, Trưởng đoàn khảo sát và Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế đã ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức vào lúc 17g00 giờ ngày 07 tháng 5 năm 2022.


PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Trưởng đoàn Đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế


GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường phát biểu.


Đoàn đánh giá nội bộ rà soát công tác, bổ sung, điều chỉnh hệ thống minh chứng điện tử.


PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Trưởng đoàn Đánh giá nội và GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát.

TIN LIÊN QUAN
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tân sinh viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế nhập học năm học 2023 – 2024

Chương trình đào tạo liên tục Lâm sàng Bệnh động kinh phối hợp Liên đoàn chống động kinh Quốc tế

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và triển khai kế hoạch năm học 2023-2024.