Thông tư 15/2014/TT-BKHCN
Phan Thanh Luân | | 15-09-2019

Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Nội dung: Download
Các biểu mẫu và phụ lục: Download

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA

Đề tài Nghị định thư nhận được Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI năm 2021