Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố quốc tế trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018
Hồ Đăng Phương Thảo | | 05-06-2019

QĐ về việc thưởng bài báo được công bố quốc tế trên tạp chí KHQT uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE 2018

/multidata/qd_547_qd_dhh-1.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA

Đề tài Nghị định thư nhận được Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI năm 2021