Hội trường báo cáo Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ lần XX
Hồ Đăng Phương Thảo | | 28-12-2019

hội đồng báo cáo đề tài

/multidata/de-tai-bao-cao-tai-cac-hoi-truong_hoi-nghi-kh-tre-2019.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Cụm công trình của Nhóm tác giả Trường Đại học Y Dược Huế đạt “Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ” đợt 6 năm 2021

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI- 30/7/2022