Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA
Hồ Đăng Phương Thảo | Viện Y sinh học | 25-04-2022
Ngày 25/04, Viện Y Sinh học, Trường Đại học Y - Dược Huế tham gia đồng tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến “Ngày hội DNA” cùng với các đơn vị Viện Di Truyền Y học, TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Di truyền lâm sàng và hệ gen, Bệnh viện Trường Y Hà Nội; Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Công ty Gene Solution.

Ngày 25/04, Viện Y Sinh học, Trường Đại học Y - Dược Huế tham gia đồng tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến “Ngày hội DNA” cùng với các đơn vị Viện Di Truyền Y học, TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Di truyền lâm sàng và hệ gen, Bệnh viện Trường Y Hà Nội; Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Công ty Gene Solution.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Di truyền học trong nước và quốc tế đã trình bày những ứng dụng của các công nghệ mới về y học hệ gene, giải quyết các vấn đề mang tính thời đại, đồng thời định hướng tương lai của lĩnh vực Di truyền học đến năm 2030. Đặc biệt, hệ gene y học cũng đã được các chuyên gia đề nghị đưa vào chương trình giáo dục y khoa trong thời đại y học cá thể hóa.

Buổi hội thảo thực sự đã đem lại những thông tin cập nhật và kinh nghiệm bổ ích cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên hoạt động trong lĩnh vực Di truyền học trong cả nước.


Hội thảo trực tuyến “Ngày hội DNA” có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Di truyền học trong nước và quốc tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề tài Nghị định thư nhận được Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI năm 2021

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021