Danh mục các công bố quốc tế năm 2020
Hồ Đăng Phương Thảo | | 19-02-2021

Nhằm ghi nhận, khuyến khích những nỗ lực của cán bộ trong công tác nghiên cứu khoa học; Trường Đại học Y - Dược Huế đã có Quyết định 342/QĐ-ĐYHD ngày 4/02/2021 về việc khen thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường có bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) (SCIE, ESCI, SSCI, AHCI), Scopus, DOAJ năm 2020 với tổng kinh phí 496 triệu đồng.

Năm 2020 đã có 150 bài báo cán bộ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 105/150 bài thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (SCIE, SCI, ESCI, SSCI, AHCI), Scopus; 71/150 bài có chỉ số ảnh hưởng IF > 2 (cao nhất là IF = 19.819). Số lượng bài báo năm nay tiếp tục tăng, thể hiện xu thế tăng đều trong 3 năm qua (năm 2018: 87 bài, năm 2019: 105 bài).

Công bố quốc tế vừa có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân nhà khoa học, vừa là một trong các tiêu chí để đánh giá và xếp hạng trường đại học. Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Y - Dược Huế đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trong đó đặc biệt đẩy mạnh công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Kể từ năm 2018 đến nay, Nhà trường đã có những chính sách thiết thực để trao thưởng, động viên cho các cán bộ có nhiều nghiên cứu, chương trình khoa học, nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Danh mục các bài báo quốc tế năm 2020 của cán bộ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế:

 

/multidata/qd-342-qd-dhyd_2021-02-04_1-802.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XI, năm 2024

Hội thảo khoa học và Đại hội Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2023-2028

Câu lạc bộ Anh văn Bộ môn Nội (IMEC) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học đặc biệt chào đón Giáng sinh