Thông tin Luận án NCS Nguyễn Đoàn Văn Phú - Chuyên ngành Ngoại tiêu hóa
TT CNTT | | 11-11-2015

1. Tóm tắt luận án

2. Những đóng góp mới luận án

      - Tiếng Việt

      - Tiếng Anh

3. Toàn văn luận án

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Trường Đại học Y - Dược Huế trao bằng sau đại học cho hơn 370 học viên

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2019 - 2021