Thông tin luận án NCS Đào Nguyễn Diệu Trang - Chuyên ngành Y tế Công cộng
Phan Thanh Luân | | 30-03-2021
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023