V/v xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số
TT CNTT | | 28-12-2015

    ĐẠI HỌC HUẾ                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 1053/TB/ĐHYD/ĐTĐH,CTSV
TT Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2015
 
THÔNG BÁO
(V/v xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số)
 
 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29/01/2015 của Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC. Nhà trường thông báo một số nội dung sau:
 
1. Quy định đối tượng được hưởnghỗ trợ chi phí học tập
Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
- Thi đỗ vào học đại học hệ chính quy (sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông và đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này).
 
 
2. Mức hỗ trợ chi phí học tập
Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng /năm học /sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
 
 
 3. Quy trình xét hưởnghỗ trợ chi phí học tập
 
 
 3.1. Về thủ tục hồ sơ: sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập nêu tại mục 1 khi làm hồ sơ xin xét hỗ trợ chi phí học tập phải có 02 bản chính đơn xin xét hỗ trợ chi phí học tập (điền thông tin vào mẫu gửi kèm) và đầy đủ các giấy tờ sau - bản photocopy có công chứng (kèm theo bản chính để đối chiếu và trả lại):
- Giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hay cận nghèo của gia đình (có giá trị sử dụng trong học kỳ xét hỗ trợ chi phí học tập).
- Giấy xác nhận sinh viên thuộc hộ nghèo hay cận nghèo theo mẫu chung do UBND cấp xã nơi sinh viên thường trú cấp.
Sinh viên nộp hồ sơ xin xét hỗ trợ chi phí phí học tập theo từng học kỳ.
 
 
 3.2. Về thời gian nộp hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ xin xét hỗ trợ chi phí học tập tại Phòng Đào tạo ĐH, CTSV trong 4 tuần học tập đầu tiên của mỗi học kỳ.
 
 
Ghi chú:  - Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên được áp dụng từ ngày 01/01/2014 (tức là từ học kỳ II năm học 2013-2014). Riêng học kỳ II năm học 2014-2015 sẽ tiếp nhận hồ sơ và xét truy lĩnh học kỳ II năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015 cho các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên.
                - Từ học kỳ I năm học 2015-2016 trở đi, trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày Nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.
 
Nhận được thông báo này, đề nghị Ban cán sự các lớp khẩn trương triển khai phổ biến cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.
 
 
Nơi nhận:                                                                               
- Các lớp sinh viên hệ chính quy                                              
- Phòng Đào tạo ĐH, CTSV, KHTC                                                
- Lưu ĐTĐH, CTSV, TCHC           
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng