V/v tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm học 2016-2017
TT CNTT | | 24-01-2016

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức văn hóa và chuyên môn - đồng thời tạo nguồn tuyển sinh các ngành đào tạo liên thông trình độ Đại học Y Dược năm học 2016-2017, Công đoàn Trường ĐH Y Dược Huế sẽ tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh, kế hoạch như sau:

/multidata/thong-bao-on-thi-ltdh-2016-2.doc
CÙNG CHUYÊN MỤC