Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và YTCC hệ vừa làm vừa học, năm học 2012-2013
TT CNTT | | 27-01-2015
 

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

Số: 61/TB/YD-TS2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TT Huế, ngày 12  tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học

Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học, năm học 2012-2013

   

Thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y - Dược.

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo Cử  nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học, Cử nhân Y tế Công cộng năm học 2012-2013 như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Năm học 2012-2013 Trường Đại học Y Dược Huế tuyển sinh đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học gồm:

1.     Đại học Điều dưỡng "chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa".

2.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

3.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

4.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

5.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

6.     Đại học Y tế Công cộng.

 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

2. Đối với thí sinh hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng: Phải là cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại KV1, KV2-NT hoặc đang làm việc tại y tế xã, y tế huyện thuộc KV2 và đã làm việc liên tục tại các khu vực, đơn vị này từ 24 tháng trở lên, phải cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại công tác tại địa phương, cơ quan nơi cử đi học và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, ngành chủ quản ký quyết định cho phép được dự thi tuyển sinh, học tập theo chế độ này.

 

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

1. Về phẩm chất chính trị

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

2. Về trình độ chuyên môn và văn hoá

a. Về trình độ chuyên môn

- Đào tạo Đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học từ trình độ trung cấp: Phải có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp, Hộ sinh trung cấp hoặc Kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành phù hợp đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. Nếu tốt nghiệp Y sỹ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.

- Đào tạo Đại học Y tế Công cộng: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Các thí sinh đã được đào tạo trong quân đội: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược do Trường Trung học Quân Y 1 (nay là Học viện Quân Y), Trường Trung học Quân Y 2 cấp, hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược do các Trường Trung cấp Quân Y thuộc Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học.

b. Về trình độ văn hoá

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.

3. Về thâm niên chuyên môn

- Người tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp loại giỏi phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng trở lên. Các đối tượng còn lại phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên.

- Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược tính từ khi có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền, hợp đồng lao động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề Y - Dược tư nhân. Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn, thời gian làm việc là đến ngày 31 tháng 10 năm 2012.

4. Về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

 

IV. VÙNG TUYỂN

Tuyển sinh trong cả nước.

 

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Việc xét trúng tuyển được ưu tiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các đối tượng ưu tiên về chính sách.

1. Ưu tiên khu vực

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khu vực dự thi của mỗi thí sinh được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc trong biên chế, theo hợp đồng lao động hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề Y - Dược tư nhân. Khu vực dự thi của Quân nhân, Công an Nhân dân được xác định dựa theo địa chỉ nơi đóng quân hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ tuỳ theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn đối với trường hợp đóng quân tại cùng một khu vực từ 18 tháng trở lên; nếu dưới 18 tháng thì xác định khu vực dự thi theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

2. Ưu tiên về chính sách

a. Nhóm ưu tiên 1

- Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực này từ 24 tháng trở lên.

b. Nhóm ưu tiên 2

- Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Người đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV /AISD, tâm thần, phong, lao, khám nghiệm tử thi và đã làm công việc này liên tục từ 24 tháng trở lên.

- Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực này từ 12 tháng trở lên.

- Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại y tế xã, y tế huyện và đã làm việc liên tục tại đó từ 24 tháng trở lên.

Mỗi đối tượng dự tuyển chỉ được hưởng 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất về chính sách.

 

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển chung

a. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.

b. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp Y, Dược chuyên ngành phù hợp.

- Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.

c. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

d. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp (photo công chứng kèm theo: Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội).

đ. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

e. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

g. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai).

h. Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

2. Đối với Thí sinh hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng

- Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1, KV2-NT hay y tế xã, y tế huyện thuộc KV2.

- Công văn cử tham dự thi tuyển sinh và học theo chế độ này của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ, Ngành chủ quản (Công văn này không nộp vào hồ sơ đăng ký dự thi, khi Nhà trường thông báo thi sinh trúng tuyển diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng thì thi sính phải bổ sung công văn này mới có giấy triệu tập nhập học).

- Bản cam kết trở lại địa phương, cơ quan (nơi cử đi học) công tác sau khi tốt nghiệp.

Toàn bộ hồ sơ trên để trong một phong bì theo mẫu quy định của Hội đồng tuyển sinh. Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung ngoài bì hồ sơ.

3. Lệ phí, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Lệ phí hồ sơ và lệ phí dự thi

- Lệ phí hồ sơ 150.000 đồng /thí sinh (nộp cùng hồ sơ xin dự thi).

- Lệ phí dự thi 450.000 đồng /thí sinh (nộp khi đến dự thi).

b. Thời hạn nộp hồ sơ

Trước ngày 05 tháng 04 năm 2012.

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học-CTSV, Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế. 

 

VII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Các môn thi

a. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp, thí sinh phải dự thi 03 môn: Toán học, Hoá học, Chuyên môn.

b. Đề thi Toán học và Hoá học thực hiện theo Công văn số 681/BGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học.

c. Đề thi Chuyên môn xây dựng từ nội dung các môn chuyên môn trong chương trình đào tạo trung cấp hiện hành của Bộ Y tế.

2. Thời gian thi

Trong ba ngày 04, 05 và 06 tháng 05 năm 2012.

3. Địa điểm thi

Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế. 

Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học-CTSV Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế, điện thoại: 054.3824182.

 

Nơi nhận:

- Các Sở Y tế;       

- Các Bệnh viện;

- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế.

- Lưu TC-HC, ĐTĐH                                

                       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký

 

PGS.TS. Võ Tam

 
/multidata/02_tb_61_ts_dd-ktyh_he_vlvh-_2012.doc
CÙNG CHUYÊN MỤC