TB rà soát thời khóa biểu giảng dạy Học kỳ II năm học 2015-2016
TT CNTT | | 25-01-2016

Thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo đại học học kỳ II năm học 2015-2016. Nhà Trường thông báo một số nội dung sau:

1. Phòng ĐTĐH đã lập dự thảo kế hoạch giảng dạy cho học kỳ II năm học 2015-2016 và nội dung cụ thể được đưa lên trang web của Phòng (dtdh-ydh.edu.vn/Lịch thi-Thời khóa biểu-Phân GĐ). Đề nghị các Khoa/Bộ môn, cán bộ giảng dạy vào địa chỉ trên để xem dự thảo thời khóa biểu và góp ý cho bản dự thảo giảng dạy chi tiết của các đối tượng thuộc đơn vị mình, nội dung góp ý bao gồm:

           - Các học phần và số tiết giảng của đơn vị.

           - Số lượng các nhóm, lớp tham gia thực hành.

           - Đề xuất phương án điều chỉnh.

2. Đề nghị các Khoa/ Bộ môn phản hồi bằng văn bản về Phòng ĐTĐH trước ngày 27/01/2016 (thứ tư), gặp CN Phan Văn Thắng hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: phanthangtb@gmail.com.

3. Dự thảo thời khóa biểu giảng dạy sau khi các Khoa/Bộ môn góp ý sẽ được điều chỉnh và thực hiện cho cả học kỳ cho nên đề nghị các đơn vị rà soát kỹ trước khi Nhà trường ký bản chính thức.

4. Thời khóa biểu chính thức sẽ được đưa lên trang web của Phòng ĐTĐH (dtdh-ydh.edu.vn/Lịch thi-Thời khóa biểu-Phân GĐ) các đơn vị vào địa chỉ trên để xem thời khóa biểu và giảng đường giảng dạy lý thuyết hàng tuần.

/multidata/thoi-khoa-bieu-hk2-2015-2016.rar
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng