TB gia hạn nộp hồ sơ đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2018 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học)
Phan Thanh Luân | | 09-10-2018

Thông báo số 3125/TB-ĐHYD ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế về việc Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2018 dành cho thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học

/multidata/gia-han-tg-nop-hs0001.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng