TB đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 19-20, hình thức học tập trực tuyến tại Trường ĐHNN-ĐHH
Phan Thanh Luân | | 19-04-2020

Trường ĐHNN-ĐHH đã có thông báo số 312/TB-ĐHNN về việc đăng ký học học phần Ngoại ngữ không chuyên (Ngoại ngữ cơ bản 2). Phòng ĐTĐH xin thông báo đến các sinh viên năm thứ nhất (khóa TS2019) và SV đăng ký học lại biết và thực hiện.

/multidata/tb-ke-hoach-dang-ky-hoc-nnkc-truc-tuyen-hk2-nh-2019-2020.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng