Quyết định ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế
Hồ Đăng Phương Thảo | | 07-05-2018

quyết định ban hành quy định đào tạo và cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ của ĐHH

/multidata/qd-ban-hanh-quy-dinh-dao-tao-dh-va-cd-he-chinh-quy-theo-tin-chi-dhh.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng