Quy định bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2015
TT CNTT | | 04-03-2015

Quy định bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2015

(Dành cho thi sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ 36 tháng trở lên)

/multidata/tb_bo_sung_ho_so_tslt2015.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC