Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 Trường Đại học Y Dược Huế
Hồ Đăng Phương Thảo | | 23-07-2019

  STT  

   Trường Đại học Y Dược        

           DHY           

      Tổ hợp môn xét tuyển          

   Mã tổ hợp môn xét tuyển   

      1380         

Điểm sàn (chưa nhân hệ số)

1

Y khoa

7720101

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

420

21.0

2

Răng - Hàm - Mặt

7720501

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

100

21.0

3

Y học dự phòng

7720110

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

60

18.0

4

Y học cổ truyền

7720115

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

100

20.0

5

Dược học

7720201

Toán, Vật lý, Hoá học

A00

200

20.0

6

Điều dưỡng

7720301

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

250*

18.0

7

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

60

18.0

8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

140

18.0

9

Y tế công cộng

7720701

Toán, Sinh học, Hoá học

B00

50

16.0

         *Trong 250 chỉ tiêu của ngành Điều dưỡng có 50 chỉ tiêu chuyên ngành Hộ sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng