Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
TT CNTT | | 28-12-2015

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, và Thông báo số 2976/TB-ĐHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 1, năm học 2015-2016 cho sinh viên toàn Trường như sau:

Lịch thi HK1 năm học 2015-2016 cho SV hệ chính quyDownload

Lịch thi HK1 năm học 2015-2016 cho SV hệ liên thông chính quyDownload

Lịch thi HK1 năm học 2015-2016 cho SV hệ VLVH (năm 1 và năm 3)Download

CÙNG CHUYÊN MỤC