Kết quả điểm Học Kỳ I năm học 2014_2015
TT CNTT | | 04-03-2015
 

Phòng Đào tạo đại học thông báo kết quả điểm học kỳ 1 năm học 2014-2015

Lớp Y1

Lớp Y2

Lớp Y3

Khối Dược

 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC