Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật y học
TT CNTT | | 27-01-2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành KTYH

/multidata/08-ky-thuat-y-hoc-482.xlsx
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng