Danh sách, mẫu điểm quá trình tất cả các ngành năm học 2015-2016
TT CNTT | | 01-02-2016

* Hệ chính quy

Ngành Y đa khoa năm thứ 1 : Download 

Ngành Y đa khoa năm thứ 2 : Download 

Ngành Y đa khoa năm thứ 3 : Download 

Ngành Y đa khoa năm thứ 4 : Download 

Ngành Y đa khoa năm thứ 5 : Download 

Ngành Y đa khoa năm thứ 6 : Download 

Ngành Y học cổ truyền : Download 

Ngành Răng hàm mặt : Download 

Ngành Dược học: Download 

Ngành Y học dự phòng : Download 

Ngành Y tế công cộng: Download 

Ngành Điều dưỡng: Download

Ngành Xét ngiệm y học: Download

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: Download

* Hệ liên thông chính quy

Ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH liên thông từ cao đẳngDownload

Ngành Y đa khoa hệ LTCQ : Download 

Ngành Dược học hệ LTCQ: Download

Ngành Y học cổ truyền hệ LTCQ: Download 

Ngành Y học dự phòng hệ LTCQ : Download 

Các Ngành thuộc hệ Vừa học vừa làm: Download 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng