Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy
Hồ Đăng Phương Thảo | | 05-03-2019

chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ chính quy

/multidata/noi-dung-dao-tao-cu-nhan-dieu-duong-he-chinh-quy.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng