Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng
Hồ Đăng Phương Thảo | | 05-03-2019

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

Cử nhân Điều dưỡng Đa khoa chính quy
Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông chính quy (từ cao đẳng lên Đại học)
Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông VLVH (từ cao đẳng lên Đại học)
Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông VLVH (từ Trung cấp lên Đại học): Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Điều dưỡng Phụ sản

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Hình thức đào tạo
Cử nhân Điều dưỡng đa khoa chính quy 4 năm VLVH
Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông chính quy (từ Cao đẳng lên Đại học) 1.5 năm Liên tục
Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông VLVH (từ Cao đẳng lên Đại học) 2 năm Liên tục
Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông VLVH (từ Trung cấp lên Đại học) 4 năm  VLVH

III.KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Ngành đào tạo Số ĐVTC lý thuyết Số ĐVTC thực hành Tổngsố ĐVTC
Cử nhân Điều dưỡng Đa khoa chính quy 82 55 137
Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông chính quy (từ cao đẳng lên Đại học)                                         24 16 40
Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông VLVH (từ cao đẳng lên Đại học) 24 16 40

Cử nhân Điều dưỡng hệ Liên thông VLVH (từ Trung cấp lên Đại học)

   - Điều dưỡng Đa khoa

   - Điều dưỡng Gây mê hồi sức

   - Điều dưỡng Phụ Sản

 

60

58

55

 

33

35

38

 

93

93

93

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng