Đơn vị

2022-06-17 |

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

Đây là chương trình phi lợi nhuận, ứng viên trúng tuyển tham gia chương trình sẽ được hưởng các quyền lợi của đối tác. Điều kiện đăng ký: đối tượng từ 20-35 tuổi, sinh viên đã hoàn thành chương trình học từ 01 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng của các trường trung cấp, cao đẳng, hoặc đại học. Kế hoạch nộp hồ sơ dự tuyển: xem thêm ở file đính kèm