Đơn vị

2022-05-30 |

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG MỞ RỘNG LẦN THỨ VI 2022

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, Khoa Điều dưỡng sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng lần thứ VI năm 2022 với chủ đề: “Đào tạo và thực hành nghề nghiệp Điều dưỡng trong thời kỳ hội nhập”. Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý, đào tạo, điều dưỡng viên, học viên trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành chăm sóc điều dưỡng. Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm tăng cường thiết lập, củng cố mạng lưới đào tạo Điều dưỡng trong nước để tạo đà thúc đẩy hợp tác, phát triển trong tương lai. Thời gian dự kiến: từ 13g00 -17g00, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Hình thức tổ chức: Trực tiếp. Ban tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo đến quý Trường, Viện và Bệnh viện trên toàn quốc, cũng như các tổ chức, cựu sinh viên, học viên quan tâm đến tham dự hội nghị này.