Thông báo V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023

Thực hiện công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023, Nhà trường Thông báo đến sinh viên toàn trường được biết, tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

2023-09-12 |

V/v Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện công văn số 4845/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường phát động sinh viên toàn trường hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

2023-09-12 |

Thông báo hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong sinh viên

Thông báo số 1325/ĐHH-ĐTCTSV ngày 05/9/2023 của Đại học Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong sinh viên.

2023-09-12 |

Thông báo tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2023

Thông báo số 3567/TB-ĐHYD ngày 19/8/2023 về việc tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2023 làm thủ tục nhập học.

2023-08-22 |

Thông báo tiếp nhận sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2023

Thông báo số 3568/TB-ĐHYD ngày 19/8/2023 về việc tiếp nhận sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2023

2023-08-22 |

Thông báo Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023. Nhà trường thông báo rộng rãi đến toàn Trường để các bạn sinh viên được biết và tham gia. 1/ Đối tượng tham dự: sinh viên toàn Trường. 2/ Cách thức đăng ký: mỗi sinh viên được đăng ký duy nhất 1 tài khoản để tham gia tại https://hocvalamtheobac.vn/ từ 09h00 ngày 21/8/2023. 3/ Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến.

2023-08-08 |

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế công khai báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

2023-01-03 |

Thông báo về việc nộp chứng chỉ đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Y khoa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Để đủ điều kiện xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2022 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn hạn sử dụng đến ngày xét tuyển) về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17h00 ngày 25/8/2022.

2022-07-06 |

Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu

Đại học Huế thành lập một Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chung để tuyển sinh cho tất cả các trường đại học thành viên, các trường và khoa thuộc Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. HĐTS Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu

2022-07-06 |

Thông báo Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã rất chú trọng và thường kỳ tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên”. Hoạt động này đã được nhiều sinh viên hưởng ứng, ngày càng có nhiều đơn vị y tế tham gia và đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị y tế tiếp cận tư vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm việc làm phù hợp khi ra trường, Trường Đại học Y - Dược Huế trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia cùng chương trình Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên 2022. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 07 tháng 8 năm 2022. Sự tham gia của Quý đơn vị sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của “Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên”.

Thông báo về việc thực hiện công tác sinh hoạt lớp hàng tháng

Thực hiện Quy chế công tác sinh viên, Quy chế đào tạo, Quy chế sinh viên nội - ngoại trú, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, ... của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy chế, quy định của Đại học Huế và Trường Đại học Y - Dược, Nhà trường thông báo một số nội dung về việc thực hiện công tác sinh hoạt lớp định kỳ.

2022-06-21 |

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Thực hiện công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/9/2016 và công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015.

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 876/ĐHH-CTHSSV ngày 17/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016.

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1394/ĐHH-CTHSSV ngày 17/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017.

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1429/ĐHH-CTHSSV ngày 14/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2018.

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1836/ĐHH-ĐTCTSV ngày 19/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019.

Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2020.

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

2022-05-06 |

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2021-2022

2022-05-06 |

Thông báo về việc sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo về việc sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

2022-05-06 |

Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

2022-05-06 |