HƯỚNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cấp Trường | 4/2016-4/2017 | Đã nghiệm thu
Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành và nhu cầu đào tạo về các vấn đề đạo đức y khoa của nhân viên y tế tại một số Bệnh viện ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên


Cấp Trường | 01-12/2010 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ của Trường Đại học Y Dược Huế trong 2 năm 209 - 2010


CÔNG BỐ KHOA HỌC